Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie

Wzór zobowiązania podmiotu
zał. 1 formularz ofertowy
zał 2  ośw. o spełnieniu warunków
zał 3 ośw. o braku wykluczenia
zał. 4 gr kapitałowa
zał. 5 podwykonawcy
zał. 6 wykaz usług
zał. 7 wykaz urządzen
zał.  8 istotne postanowienia umowy
zał.  umowa przetwarzania danych  rodo