Protokół Nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 10 lipca 2020 roku

Protokół plik pdf