Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja z otwrcia ofert dodatkowych
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Formularz ofertowy po zmianach
Odpowiedz na pytanie zadane przez ponecjalnego wykonawce z dnia 21 lipca 2020 r.
Odpowiedzi na pytana zadane przez potencjalnych Wykonawców, które wpłynęły w dniu 17.07.2020 r.

Ogłoszenie plik pdf

SIWZ plik pdf

Załacznik nr 1 formularz ofertowym plik doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków plik doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie o braku wykluczenia plik doc

Załącznik nr 4 oświadczenie o gr. kapitałowej plik doc

Załącznik nr 5 podwykonawcy plik doc

Załacznik 6 wzór umowy plik pdf

Załącznik do umowy o RODO plik pdf