Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie