Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedz na zapytanie potencjalnego wykonawcy plik pdf
Zmiany SIWZ plik pdf
Umowa po zmianach plik pdf
SIWZ plik pdf
Ogłoszenie plik pdf
zał. 1 formularz ofertowy plik pdf
zał. 1 formularz ofertowy plik doc
zał 2  ośw. o spełnieniu warunków plik pdf
zał 2  ośw. o spełnieniu warunków plik doc
zał 3 ośw. o braku wykluczenia plik pdf
zał 3 ośw. o braku wykluczenia plik doc
zał. 4 gr kapitałowa plik pdf
zał. 4 gr kapitałowa plik doc
zał. 5 podwykonawcy plik pdf
zał. 5 podwykonawcy plik doc
zał. 6 wykaz dostaw plik pdf
zał. 6 wykaz dostaw plik doc
zał.  7 wzór umowy plik pdf
zał. 8 Minimalne wymagania techniczo- uzytkowe plik doc
zał. 8 Minimalne wymagania techniczo- uzytkowe plik pdf