Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień”.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

zal. 1 formularz ofertowy

zal 2 osw. o spelnieniu warunkow

zal 3 osw. o braku wykluczenia

zal. 4 gr kapitalowa

zal. 5 podwykonawcy

zal. 6 wykaz robot

zal. 7 wykaz osob

zal 8 istotne postanowienia umowy

zal do umowy o RODO

zal nr 9 wzor zobowiazania

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa