Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy budynku sportowym w Kawęczynie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

Odpowiedzi na pytania potencjalnego wykonawcy

Ogłoszenie

SIWZ

zał. 1. Formularz ofertowy

zał. 2. Ośw. o spelnieniu warunkow

zal 3. Ośw. o braku wykluczenia

zał. 4. gr kapitalowa

zał. 5 podwykonawcy

zał. 6 wykaz osob

zał. 7 istotne postanowienia umowy

zal do umowy o RODO

zał. nr 8 wzor zobowiazania

zał. 9 dok projektowa