Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów i przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia przetargu

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór Zobowiązania

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku wykluczenia

Grupa kapitałowa

Podwykonawcy

Wykaz robót

Wykaz osób

Umowa

Klauzula RODO

Umowa RODO

Chodnik Kawęczyn

Droga Milejów