Kawęczyniak rok 2001

Kawęczyniak numer 123 -styczeń 2001

Kawęczyniak numer 124 -styczeń 2001

Kawęczyniak numer 125 -luty 2001

Kawęczyniak numer 126 -luty 2001
Kawęczyniak numer 127 -marzec 2001
Kawęczyniak numer 128-marzec 2001
Kawęczyniak numer 129 -kwiecień 2001
Kawęczyniak numer 130 -kwiecień 2001
Kawęczyniak numer 131-maj 2001
Kawęczyniak numer 132-maj 2001
Kawęczyniak numer 133-czerwiec 2001
Kawęczyniak numer 134-czerwiec 2001
Kawęczyniak numer 135- lipiec 2001
Kawęczyniak numer 136 -lipiec 2001
Kawęczyniak numer 137 -sierpień 2001
Kawęczyniak numer 138-sierpień 2001
Kawęczyniak numer 139-wrzesień 2001
Kawęczyniak numer 140-wrzesień 2001
Kawęczyniak numer 141-pażdziernik 2001
Kawęczyniak numer 142-pażdziernik 2001
Kawęczyniak numer 143- listopad 2001
Kawęczyniak numer 144-listopad 2001
Kawęczyniak numer 145-grudzień 2001

Kawęczyniak numer 146 -grudzień 2001