Protokół z uroczystej Sesji połączonych rad Miast i Gmin Powiatu Tureckiego - 31.05.2019 r.

Protokół z uroczystej Sesji połączonych rad Miast i Gmin Powiatu Tureckiego - 31.05.2019 r.