Drugi przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kawęczyn

Informacja o uniewaznieniu
Odpowiedz na pytanie 
SIWZ
Ogłoszenie
zał. 1 formularz ofertowy
zał 2  ośw. o spełnieniu warunków
zał 3 ośw. o braku wykluczenia
zał. 4 gr kapitałowa
zał. 5 podwykonawcy
zał. 6 wykaz dostaw
zał.  7 wzór umowy
zał. 8 Minimalne wymagania techniczo- uzytkowe