Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie

Wzór zobowiązania podmiotu
zał. 1 formularz ofertowy
zał 2  ośw. o spełnieniu warunków
zał 3 ośw. o braku wykluczenia
zał. 4 gr kapitałowa
zał. 5 podwykonawcy
zał. 6 wykaz usług
zał. 7 wykaz urządzen
zał.  8 wzór umowy
zał. 9 ogolna-klauzula-informacyjna-rodo
zał. 10 umowa przetwarzania danych  rodo