Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” Kowale Pańskie - Kolonia i Głuchów

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie

Umowa na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula RODO

Wzór zobowiązań

Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3 ośw. o braku wykluczenia

Zał.1 formularz ofertowy

Zał. 4 grupa kapitałowa

Zał. 5 podwykonawcy

Zał. 6 wykaz robót

Zał.7 wykaz osób

Zał. 8 umowa

Dokumentacja Kowale Pańskie - Kolonia

Kosztorys ofertowy

Mapa

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój

STWIORB

Dokumentacja Głuchów

Kosztorys ofertowy

Mapa

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Przekrój

STWIORB