Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kawęczynie

Bilans z wykonania budżetu

Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie

Sprawozdanie z projektu INTIO SP Kawęczyn

Sprawozdanie z projektu INTIO SP Skarżyn

Sprawozdanie z projektu INTIO SP Tokary

Sprawozdanie Przedszkola Gminnego "Kasztanowe ludki" w Kowalach Pańskich

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Marii skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej i. Jana Pawła w Tokarach Pierwszych

Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

Sprawozdanie Publicznej Biblioteki Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowlach Pańskich

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminny Kaweczyn za rok 2018