Petycja 1/2019

Odpowiedz na petycje nr 1/2019
Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową dróg asfaltowych wraz z odwodnieniem na odcinku 450 m (Głuchów (Borek) – Wilczków) oraz 600 m (Głuchów (Borek) – łąki)
     
Petycja nr 1/2019 - etap załatwiania petycji
          
informacja o petycji nr 1/2019
scan petycji 1/2019