Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn, tj. Nowy Świat, Młodzianów."

Informacja o wyborze oferty

informacja

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn tj. Nowy Świat, Młodzianów"

Zapytanie ofertowe

Załączniki: formularz ofertowy, oświadczenia

Wzór umowy

Projekt budowlany Nowy Świat

Kosztorys ofertowy Nowy Świat

Projekt budowlany Młodzianów

Kosztorys ofertowy Młodzianów