Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn” nr sprawy RG-FZP.271.12.2018

Informacja o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE.pdf  

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )