Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe.pdf 
Załączniki
kosztorys ofertowy.pdf 
Kosztorys ofertowy- przebudowa linii.pdf 
kosztorys ofertowy.pdf