Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10. 03.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie projektu "Part

Uchwała Nr XVI.108.2016.pdf