OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 21 lipca 2015 r. (o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 21 lipca 2015 r.