Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn.

 
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 
zmiana SIWZ.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zal 1 SOPZ.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 4 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 5 gr kapitałowa.doc
zał. 6 podwykonawcy.doc
zał. 7 wykaz usług.doc
zał. 8 wykaz narzędzi.doc
zal 9 istotne postanowienia umowy.pdf