Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”

 

Informacja o uniewaznieniu.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ślepy i Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )