Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )