Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )