Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Projekt umowy

- Dokumentacja projektowa w zakresie części I (w tym: Projekt Budowlany, STWIORB, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie części II (w tym: PFU, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy, mapę do celów projektowych)

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )