Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
Zal nr 1 Formularz ofertyowy.doc
zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 wykaz dostaw.doc
zał. 5 gr kapitałowa.doc
zał. 6 podwykonawcy.doc
zał nr 7 umowa.pdf