Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

 

 

Dok_przetargowa_cz_1

 

Dok_przetargowa_cz_2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )