Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o unieważnieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

  

 

 Dok_przetargowa_cz.1

 

Dok_przetargowa_cz.2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )