Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”.

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. nr 1 For. ofertowy.doc
zał 2 Ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 3 Ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 Gr kapitałowa.doc
zał nr 5 Wzór umowy.pdf