Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf  

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Załącznik nr 10 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )