Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja o otwarciu ofert

DOC140817-14082017120712.pdf 

 

 

 Odpowiedz na zapytanie potecjalnego wykonawcy

odpowiedz wykonawcy.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )