ZAPYTANIE OFERTOWE dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaw

zapytanie ofertowe.pdf 
umowa nadzór wzór-1.doc
Zal._nr_1__oferta.doc
Zal._nr_2__oswiadczenie.doc
Zal._nr_4__wykaz_uslug.doc
Zal._nr_6__wykaz_osob.doc