Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r

Informacja o wyborze ofert
 
informacja.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. 1 formularz ofertowy.doc
zał 2 ośw. o spełnieniu warunków-1.doc
zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 wykaz usług.doc
zał. 5 wykaz urządzen.doc
zał. 6 gr kapitałowa.doc
zał. 7 istotne postanowienia umowy.pdf 
zał. 8 podwykonawcy.doc