Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r.

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. 1 form. ofert..doc
zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 wykaz robót.doc
zał. 5 wykaz osób.doc
zał. 6 gr kapitałowa.doc
zał. 7 istotne postanowienia umowy.pdf 
zał. 8 podwykonawcy.doc
Przedniar robót UG Kawęczyn.pdf 
Przedmiar robót Ośr. Zdrowia Kowale Pańskie.pdf