Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 3.pdf 
 
ZMANA DO SIWZ.pdf 
Przedmiar Robót część II.pdf 
 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2.pdf 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. 1 form. ofert..doc
zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 wykaz robót.doc
zał. 5 wykaz osób.doc
zał. 6 gr kapitałowa.doc
zał. 7 istotne postanowienia umowy.pdf 
zał. 8 podwykonawcy.doc
Przedniar robót UG Kawęczyn.pdf 
Przedmiar Robót Ośr. zdrowia Kowale.pdf