Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf  
 
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf 
Ogłoszenie nr 93278 zmiana.pdf 
ZMANA DO SIWZ.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. 1 SOPZ.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 4 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 5 wykaz usług.doc
zał. 6 wykaz narzędzi.doc
zał. 7 gr kapitałowa.doc
zał. 8 istotne postanowienia umowy.pdf 
zał. 9 podwykonawcy.doc