Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn”.

Informacja o unieważnieniu.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf  
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał 1 SOPZ.pdf 
zał. 2 formularz ofertowy.doc
zał 3 ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 4 ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 5 wykaz usług.doc
zał. 6 wykaz narzędzi.doc
zał. 7 gr kapitałowa.doc
zał. 8 istotne postanowienia umowy.pdf 
zał. 9 podwykonawcy.doc