Przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół w Kowalach Pańskich”.

 
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
 Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)