Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

ZMANA DO SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy-zmiana.doc

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

 DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)