Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

 
Informacja o uniewaznieniu.pdf 
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
informacja z otwarcia ofert.pdf  
 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki                                  

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )