Przetarg nieograniczony pn.„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn ”

Informacja o uniewaznieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcja ofert

INFORMACJA Z OTWARCJA OFERT.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA