Przetarg nieograniczony pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”.

                                                         Informacja o unieważnieniu.pdf  

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 6

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)