Przetarg nieograniczony pn: Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia.

 
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
odp.pdf 
Dokumantacja prrzetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 7
- Dok projektowa dla I etapu i II etapu w tym:
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
Opis Techniczny
STWiORB
Rysunki 
 
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
 
(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)