Przetarg nieograniczony pn."Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze.pdf  
 
Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zał. nr 1 For. ofertowy.doc
zał 2 Ośw. o spełnieniu warunków.doc
zał 3 Ośw. o braku wykluczenia.doc
zał. 4 Gr kapitałowa.doc
zał nr 5 Wzór umowy.pdf