Przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ 
Formularz ofertowy z zalacznikami
Wzor umowy 
Zal 1 do umowy 
Zal 2 do umowy