Przetarg nieograniczony pn. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ.pdf 

zał 8 umowa-zmiana.pdf 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE ZADANE PRZEZ POTENCJALNEGO WYKONAWCĘ

odpowiedz na zapytanie.pdf 

Ogłoszenie.pdf 

 SIWZ.pdf 

zał od 1-7.doc

zał 8 umowa.pdf 

http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/zal9.exe