Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn"

informacja o wyborze.pdf 
 
ogloszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
zal. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z zalacznikami.doc
zal. nr 2 do SIWZ wzór umowy.pdf