Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kowale Pańskie o długości 615 mb"

 
informacje o wyborze oferty.pdf 
 
dokumentacja przetargowa
 
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
Zał 2 do SIWZ wzór umowy.pdf 
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załacznikami.doc
 
pozostała dokumentacja przetargowa
http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/drogakowalepanskie.exe