Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
informacja.pdf 
 
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
odpowiedz Wykonawcy.pdf 
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
Odpowiedz wykonawcy z.pdf 
 
OGLOSZENIE.pdf 
SIWZ.pdf 
Załączniki:
formularz ofertowy z zalacznikami.doc
zalacznik nr 2 do SIWZ - umowa.pdf 
Zalacznik nr 1 do Umowy.pdf 
Dokumentacja przetargowa
http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/kawerozbud.exe