Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA 
 
SIWZ
SIWZ.pdf 
OGLOSZENIE.pdf 
KOSZTORYS OFERTOWY - SLEPY.pdf 
FORMULARZ OFERTOWY I ZALOCZNIKI.pdf 
Zal. nr 2 do SIWZ.pdf 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
5. KOWALE PANSKIE BOISKO - STWiORB.pdf 
1. str. tytułowa.pdf 
2. opis do projektu.pdf 
PZT 2.pdf 
RYS 2 - BOISKO.pdf 
RYS 3 - OGRODZENIE.pdf 
RYS 4 - PIlKOCHWYT.pdf 
RYS 5 - INSTALACJA DRENAZOWA.pdf 
RYS 6 - PROFIL.pdf 
RYS 7 - STUDZIENKA.pdf